Deprem kriz masalarının etkin bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi, özellikle deprem bölgelerindeki çalışanların güvenliğini ve refahını korumanın önemli bir parçasıdır. Türkiye’nin en büyük sendikası olan Türk-İş, bu konuda önemli bir adım attı ve ülkenin tüm bölgelerindeki işverenlerin, deprem kriz masaları oluşturmalarını sağlamak için genelge yayınladı.

Türk-İş’in genelgesi, deprem kriz masalarının oluşturulması ve yönetilmesi için işverenlerin belirli ölçütleri karşılamasını sağlıyor. Genelgeye göre, deprem kriz masaları, depremlerden etkilenen çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için acil müdahale planları, kaynaklar ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak şekilde planlanmalıdır.

Genelgede, işverenlerin deprem kriz masalarının oluşturulması ve yönetilmesi için belirli ölçütleri karşılamaları gerekiyor. Örneğin, işverenler, görev tanımlarını ve görevlendirmeleri belirlemek için işverenlerin gözetiminde veya önerileri aracılığıyla bir kriz yönetimi ekibi oluşturmaları gerekiyor. Ayrıca, işverenlerin, kriz masasının yönetiminde başarılı olmak için gerekli olan kaynaklara ve personeline sahip olmaları gerekiyor.

Deprem kriz masalarının oluşturulması ve yönetilmesi için işverenlerin her zaman gözetiminde ve önerileri aracılığıyla oluşturulmuş bir kriz yönetimi ekibi oluşturmaları gerekiyor. Bu ekipte toplum liderleri, hükümet yetkilileri, işveren temsilcileri ve çalışan temsilcileri bulunmalıdır. Bu ekip, çalışanların güvenliğini ve refahını korumak için acil önlemleri almalı ve çalışma ortamını güvenli hale getirmeli.

Son olarak, Türk-İş’in genelgesi, deprem kriz masalarının oluşturulması ve yönetilmesi için işverenlerin, çalışanlarının güvenliğini ve refahını korumak için kurallar belirlemeleri gerekiyor. Bu kurallar, deprem öncesi ve sonrası çalışma ortamını düzenlemek, önlem almak ve çalışanların kriz konularında bilgilendirilmesini kapsayacak şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca, kriz masasının oluşturulması ve yönetilmesi sırasında çalışanların güvenliğini ve refahını korumak için gerekli olan kaynaklar ve personelin sağlanması gerekiyor.

Türk-İş’in genelgesi, ülkemizde depremlerin etkilerini azaltmak için önemli bir adım. Deprem kriz masalarının oluşturulması ve yönetilmesi, çalışanların güvenliğini ve refahını korumak için önemli bir rol oynayacaktır. Ülkenin tüm bölgelerindeki işverenler, Türk-İş’in genelgesini uygulamalı ve deprem kriz masaları oluşturmalıdır.

Önceki Haber

Sonraki Haber

Yorum yapın